måndag 29 juni 2015

En liten titt genom grinden

En liten titt genom grinden av hästskor... sett genom grindens perspektiv, en del har blommat ut, en del blommar för fullt, en del är i knopp och det råder en kaos med växter som sida vid sida kämpar och försöker anpassa sig till sin tillvaro, en del har planterats och en del har själv tagit sig friheten att komma dit och växer hejdlöst och vilt.

Mitt i kaoset, det vilda och det fria, finns för tillfället ändå någon form av balans, man kan skönja grusgångar och rabattkanter, urskilja det planterade, inget har totalt tagit makten över något annat. Det råder en jämvikt mellan det organiserade och det oorganiserade som är som allra bäst just nu. Det gillar jag!
2 kommentarer: